Accés i protocols COVID

Accés als partits pels pares i públic en general. Actualització 22/10/2021.

Consideracions a tenir en compte:

  1. Entrada lliure. Capacitat d’aforament: 100%.
  2. És OBLIGATORI l’ús de MASCARETA a l’interior del pavelló. Nota: la mascareta ha de ser homologada i ha d’estar sempre col·locada tapant nas i boca.
  3. Les famílies i acompanyants han de romandre a la grada i en cap cas poden accedir al terreny de joc.
  4. Es disposarà de gel hidroalcohòlic pels usuaris a l’entrada i sortida de la instal·lació.
  5. Hi haurà servei de BAR. No es permet però menjar a l’interior de les instal·lacions. Per fer-ho caldrà sortir a fora del pavelló.

NOTA IMPORTANT: Aquests protocols poden anar variant en funció de l’evolució de la pandèmia i de les indicacions de les autoritats sanitàries i de l’Ajuntament de Vic.

Accés als entrenaments i partits per part dels jugadors:

  1. Es demana als esportistes que vinguin equipats de casa i a punt per la pràctica esportiva.
  2. Es facilitarà un vestidor a cada recinte per aquells esportistes que de manera excepcional necessitin canviar-se de roba, només com a canviador i amb un aforament limitat.
  3. Les motxiles i objectes personals hauran d’anar amb l’esportista i quedar a la zona de banqueta durant l’activitat.
  4. Els esportistes no podran utilitzar els vestidors després de la pràctica esportiva per dutxar-se.